Nahoru
 

Čtyřbodová strategie řízení energie

Pro jakoukoliv činnost potřebujeme energii. Stejně jako počítače pro svou práci potřebují elektrickou energii, my lidé máme také naše „baterky“, které musíme správně dobíjet. Abychom mohli fungovat na plné obrátky a podávat nejlepší výkon, je nutné se starat o svou kondici.

Kondicí nemyslím pouze naši fyzičku, ale i duševní kondici. Podle Jana Mühlfeita (autor knihy Pozitivní Leader, mentor a bývalý viceprezident Microsoftu pro Evropu, Střední Východ a Afriku) musíme pro plný výkon uspokojit tyto čtyři oblasti základních lidských potřeb.

  1. Fyzická oblast
  2. Emoční oblast
  3. Mentální oblast
  4. Spirituální oblast

Fyzickou oblastí myslíme opravdu stav našeho těla. Jakou máme fyzičku, jestli jsme odpočatí apod. To nejspíš nikoho nepřekvapí. Emoční energii získáváme tím, že si užíváme příjemné chvíle a toho, že na nás ostatním záleží. Zapojujeme srdce. Mentální oblast je o využití naší mysli, soustředění se na něco, co nás dokáže pohltit. V poslední části se snažíme nacházet hlubší smysl v tom, co děláme, nad rámec našich vlastních zájmů, ve spirituální oblasti zapojujeme ducha.

Pro získání nejvíce energie je nezbytné správně vyvážit tyto čtyři body. Pokud vám bude něco chybět, pokuste se uvědomit, která z oblastí by to mohla být. Snáze pak najdete řešení, jak být živější.

Staňte se generálním ředitelem své energie!

Efektivní řízení energie poté spočívá ve dvou základních principech. Tím prvním je její dobíjení. Vždy když podáme nějaký výkon, tak potřebujeme odpočinek. Opět tím není myšlen pouze fyzický odpočinek, ale i mentální, emoční a spirituální. Druhým princip zastává rozšiřování kapacity. Pokud budeme využívat svou energii na hraně sil, zvětší se naše výdrž.

Odpočinek je důležitý
Obrázek č. 1: Odpočinek je důležitý

Čtyřbodovou strategii řízení energie lze brát jakožto kuchařku pro zlepšování své výkonnosti. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, že nemáte motivaci nebo energii, zkuste se zamyslet, která z oblastí vám nejvíce schází a jak jí dobít.


Tento článek čerpá informace z knihy Pozitivní Leader – Jan Mühlfeit, Melina Costi. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak přesně jednotlivé oblasti energie řídit, doporučuji přečíst si tuto knihu.