Nahoru
 

Emoční inteligence a předpoklad k úspěchu

Každého by zajímalo, jak uspět v životě nebo alespoň jak zvýšit kvalitu svého života. Vlastní IQ lze zvyšovat, nicméně ne radikálně. Stejně tak nelze nabýt různé talenty, které nám byli darovány. Neznamená to však, že s našimi životy nemůžeme nic udělat, abychom byli úspěšní.

Pro začátek se zamyslete nad následující otázkou. Kdybyste měli na střední škole vybrat jednoho člověka, od kterého by vám do konce života chodilo 10 % jeho celkového příjmu, koho byste vybrali? Kamaráda, co má samé jedničky, toho kluka, co stále mluví o jeho budoucích plánech, i když jeho výsledky nejsou nejlepší, nebo spolužačku, kterou má snad každý rád? Co je faktorem pro úspěch?

kufr s penězmi
Obrázek č.1: Pokud byste zvolili správného spolužáka, 10 % jeho celkového příjmu by mohlo být velkou sumou

Na takové otázky není vůbec jednoduché odpovědět. Nejspíš byste se mnou souhlasili, že záleží na kombinaci inteligence, všemožných jiných kvalit jedince, štěstí atd. Ovšem věci jako štěstí nijak neovlivníme. Inteligenci lze měřit pomocí IQ a ani s tou nelze moc hýbat. Kdybychom se řídili pouze těmito dvěma faktory, tak by to znamenalo, že nás osud je zpečetěn a čeká nás jistý úspěch nebo selhání . Od narození by bylo jasné, jak to s námi dopadne. Naštěstí zde hrají roli i jiné faktory mezi kterými dominantně stojí emoční inteligence.

Emoční inteligence

Emoční inteligence je chápána jako schopnost zvládání vlastních emocí a pochopení emocí ostatních. Na rozdíl od klasické inteligence, měřitelnou IQ testy, se nezaobírá logickým uvažováním, ale schopností uvědomění si vlastních i cizích pocitů, nálad, motivací a tak dále. Pojďme se podívat, jaký vliv bude mít emoční inteligence na člověka v jeho práci.

Lze snadno nahlédnout, že osoby s různými úrovněmi emoční inteligence se budou v práci chovat docela jinak. Jako příklad můžeme ukázat uvědomění vlastních zdrojů motivace. Člověk, který si uvědomuje, co ho motivuje, má velkou šanci získat práci, ve které bude motivovaný a tím pádem se zlepší i jeho výkonnost. Naopak ti, kteří si to neuvědomují, na tom budou už z principu hůře. Samozřejmě takovýchto faktorů je spousta. Morálka, náladovost, porozumění ostatním, sebeuvědomění a mnoho dalších má nepochybně velký vliv na výkonnost člověka.

Šachy
Obrázek č.2: Pro úspěch nestačí jen dobré logické uvažování

Pro každou práci jsou potřeba různé schopnosti z oblasti emoční inteligence. Jako programátor pravděpodobně není potřeba skvěle komunikovat s lidmi. Obchodník těchto kvalit však dosahovat musí, aby dobře prodával. Soudce by zase měl mít cit pro férovost a tak dále.

V případě, že má člověk nízkou emoční inteligenci, se lze setkat se špatnou komunikací mezi kolegy, případně zákazníky, nepochopení ostatních při jejich práci, malou morálkou a podobně. Platí tedy, že čím větší má člověk emoční inteligenci, tím lépe. Velká emoční inteligence samozřejmě prospívá i v osobním životě.

Emoční inteligenci lze oproti IQ zvyšovat snadněji. Existuje nespočet různých technik, jak zvýšit své dovednosti v určitých oblastech emoční inteligence.

Mezi způsoby jak zvyšovat svou emoční inteligenci patří například zvyšování svého sebeuvědomění. To znamená, že víte, které věci ve vás vyvolávají určité emoce ,např. zácpa na silnici ve vás může vyvolat stres, pochvala od šéfa ve vás vyvolá radost apod. Jak lze sebeuvědomění zvýšit? Jednou z možností je vést deník svých reakcí. Jakmile se přes den stane událost, jež ve vás vyvolá silnou emoci, zapište si ji. Zpětnou analýzou deníku začnete rozpoznávat, které události ve vás vyvolávají jisté emoce.

Další dovedností, kterou můžete zlepšit, je komunikace s lidmi. Lze si například doplnit své znalosti o konverzacích z různých knížek nebo jiných zdrojů. Zlepšovat se dá i v oblastech seberegulace, motivace, empatie a mnoho dalších. Emoční inteligence není nic, co nám bylo dáno při narození, ale lze na ni pracovat.

Důležitost emoční inteligence v budoucnosti

V budoucnu bude stále více pracovních pozic nahrazováno stroji a programy. Jedná se hlavně o pozice, ve kterých se vykonává automatizovatelná činnost. Tím pádem zbyde více pracovních pozic, ve kterých se uplatní „lidský faktor“, tedy bude více záležet na emoční inteligenci.

Porozumění lidem a pochopení lidských emocí je důležitou kvalitou každého jedince. Samozřejmě bude stále potřeba i spousta profesních znalostí, ale dá se předpokládat, že nás bude více zajímat, jak daný jedinec dokáže zvládat sám sebe a chápat lidi kolem sebe.

Úspěch nám není předem daný. Ne nadarmo se říká, že talent pro úspěch nestačí. Jedním z faktorů, na kterých můžeme pracovat, aby byl náš život lepší je emoční inteligence, jež bude pravděpodobně stále důležitější.