Nahoru
 

Jak funguje internet a web?

V České republice používá internet drtivá většina obyvatel. Nejčastěji se jedná o navštěvování webových stránek nebo aplikací na něj připojené. Víte však, jak internet funguje? Co se vlastně stane, když do prohlížeče zadáte www.facebook.com?

Doufám, že vám nezkazím iluze, když tvrdím, že webové stránky nespadly z nebe, ani nepoletují v okolním éteru, jež nás obklopuje. Weby fungují díky službě www a internetu. V dnešní době se pojmy web a internet tak často zaměňují, že pro většinu lidí znamenají stejnou věc. To ovšem není pravda.

Internet

Internet je podle wikipedie „celosvětový systém propojených počítačových sítí (síť sítí), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP“. Bohužel, takovou definici pochopí pouze ti, kteří už mají znalosti dané problematiky týkající se sítí. Zkusím jej vysvětlit jednodušeji.

Představme si dva počítače, které propojíme kabelem a zařídíme, abychom měli přístup z jednoho počítače na druhý. To mimo jiné znamená, že z prvního počítače lze přenášet data na druhý a obráceně. Máme tedy komunikaci mezi dvěma zařízeními.

Dva propojené počítače
Obrázek č.1: Základní myšlenkou internetu je propojení mezi počítači

Internet není nic jiného, než obrovské množství počítačů, které jsou mezi sebou vzájemně propojené. V této síti zároveň platí různá pravidla a hierarchie pro správné fungování. Podstatné je, že nakonec dostaneme velkou hromadu propojených počítačů. Takto si lze představit internet.

Nyní můžete namítat, že do vašich počítačů žádné kabely nevedou a přesto jste připojení. To je pravda, protože počítače lze mezi sebou propojit i bezdrátově. Naše myšlenka však zůstává stejná.

Web

Webem rozumíme systém World Wide Web (zkráceně www), jež nám umožňuje prohlížet webové stránky na internetu a případně je ovládat . Počítače na internetu dělíme do dvou rolí: server a klient.

Na serverový počítač (dále jen server) se můžeme připojit odkudkoliv z internetu, resp. lze z něj stáhnout data z jiných zařízení . Klientský počítač (dále jen klient) je naopak zvenčí nedostupný, avšak může se připojovat k serverům. V praxi to poté vypadá tak, že na jeden server se připojuje velké množství klientů. Pokud si chceme zobrazit webovou stránku umístěnou na daném serveru, tak se k němu jako klient připojíme a web si stáhneme.

Rozdělení rolí počítačů na webu
Obrázek č. 2: Rozdělení rolí počítačů na webu

Samotné webové stránky jsou uloženy na serveru, který umožňuje jejich stažení. To znamená, že každý klient, jenž se na server připojí si může webovou stránku stáhnout k sobě a zobrazit ji. Jenže jak požádáte server, aby vám zobrazil stránku? World Wide Web zjednodušuje správné nalezení stránek na pouhé zadání URL (odkazu), např. www.facebook.com do vašeho prohlížeče. Takto zjednodušeně funguje web.

Internet je velká kopa propojených počítačů a web systém, který na internetu umožňuje připojování klientů k serverům za účelem stažení webových stránek. Zde lze prokouknout, že internet nelze zaměnit s webem. Zároveň víme, že internet není v důsledku žádná magie, ale pouze spousta počítačů, které mezi sebou dokáží komunikovat.

Tento článek má za úkol zjednodušeně popsat, jak funguje internet a web pro ty, kteří nemají velké znalosti v oboru IT. Jsem si vědom, že některé informace nejsou zcela korektní, ale to je bohužel důsledek snahy o zjednodušení dané problematiky.