Nahoru
 

Modulární programování

Pokud máte problém s tvorbou velkých programů a špagetovým kódem, určitě vám doporučuji změnit návrhový vzor, ať už se jedná o objektové nebo modulární programování. Docílíte tak daleko větší stability, přehlednosti i znovu-použitelnosti. Není to vůbec složité, stačí se povznést na vyšší úroveň generalizace.

Modulární programování má velice jednoduchý princip. Jedná se o stavění pyramidy z malých kousků kódu, kde z širokého dna směřujete na úzký vrcholek (váš produkt). Ve spod naleznete ty nejzákladnější moduly, stojící sami o sobě. V mé pyramidě se na spodku nachází algoritmy pro pole, string, matematické vzorečky, třídy pro callback, abstraktní datové typy jako binární strom, obousměrně řetězený seznam apod. Pro tyto nejzákladnější moduly je klíčová co největší generalizace (co nejširší pole použitelnosti).

Pyramidy
Obrázek č. 1: Pyramidy, stejně jako kód, potřebují stabilní blokové základy

Na našich základech můžeme stavět něco většího. Pomocí zmíněného řetězeného seznamu lze postavit frontu nebo zásobník. S použitím fronty otevřeme možnost naprogramovat modul obstarávající systematické odesílání ajaxu. Nyní bude snadné navrhnout front-end prostředí pro asynchronní komunikace jednotlivých elementů webu. Pomocí takového nástroje stvoříme celou aplikaci. Všimli jste si, jak jsme z něčeho tak prostého, přešli v obrovské projekty? Takhle funguje modulární programování. Budujeme sérii kousků znovupoužitelného kódu pro konstrukci složitějších a složitějších modulů.

Výhody modulárního programování

Modulárnímu programování můžeme přidělit dvě naprosto úžasné klíčové výhody. První z nich je rozdělení kódu na jednotlivé kusy. Nejenom že zpřehledníme, zjednodušíme a stabilizujeme svůj kód, ale dovoluje nám bez sebemenších problémů pracovat na skupinových projektech.

Tým lidí
Obrázek č. 2: Spolupráce v týmu je efektivní pouze pokud funguje správně

Za druhou úžasnou výhodu modulárního programování považujeme generalizaci modulů a jejich znovu-použitelnost. Jestliže jednou naprogramujeme řetězený seznam, už nemusíme nikdy víc, protože si jednoduše „přetáhneme“ daný modul do nového projektu.

Pokud modulární programování spojíme s objektově orientovaným programováním, dostaneme „ultimátní“ strukturu kódu. Moduly bychom považovali za třídy, tedy každý modul (soubor) je implementací jedné třídy, kterou můžeme libovolně importovat.

Modulární programování, stejně jako objektové, umožňuje znovu-používat kód, psát jednoduché a samostatné moduly nebo vyvíjet ve skupinách. Jedná se o mocný nástroj, který by měl být v arzenálu každého programátora, nehledě na obor.