Nahoru
 

Revize kódu

Programátorova hlavní činnost je psaní kódu. Jeho kvalita pak určuje kvalitu celého programu, tím pádem se musí snažit, aby byl kód co nejlepší. Jak to může udělat? Jednou z možností je pravidelné provádění revizí kódu.

Mnoho programátorů má s předchozími revizemi kódu špatné zkušenosti, a proto je nemají příliš v oblibě. Lze se setkat s organizacemi, kde veškerý kód musí projít formální revizí, předtím, než vejde do produkce. Tuto revizi, která je jen eufemismem pro „kontrolu všeho“, často provádí architekt nebo hlavní vývojář. Velká část organizací se však obejde i bez ní, jelikož ve většině z nich by takovýhle přístup byl spíše kontraproduktivní, obzvláště v případech krátkodobého vývoje. U velkých projektů se naopak revize stávají nezbytnou nutností.

Jak by taková revize měla vypadat? Namísto pouhého opravování chyb by mělo být smyslem revize kódu sdílet vědomosti a stanovit společná pravidla pro vytváření dalšího kódu. Sdílení kódu s ostatními programátory umožňuje kolektivní zodpovědnost za velkou část programu. V těchto případech považujeme za výhodné vybrat jednoho člena týmu, který bude společně s ostatními procházet kód a snažit se ho zlepšovat či napravovat.

Během revizí bychom měli být mírní. Namísto jízlivých až útočných poznámek je lepší psát smysluplnou a konstruktivní kritiku. U velkých projektů se vyplatí pro revize zvolit více lidí. Jeden kontroluje funkcionalitu, druhý dokumentaci a třetí třeba efektivitu. Takto lze rozložit zátěž revidování mezi více lidí a zároveň zvýšit objektivitu celé kontroly.

Konflikt při schůzce
Obrázek č.1: Nekonstruktivní kritika nevede k řešení.

Často se doporučuje plánovat periodické revizní schůzky (třeba jednou týdně). Dosáhneme tak lepších výsledků, protože máme na kontrolu menší kus práce. Pokud na konci projektu zjistíme fatální chyby, které mohly odhalit revize, už se budou těžko napravovat.

Revize kódu patří k základním technikám sloužícím ke zlepšení kvality kódu a tím pádem i celé aplikace. Měly by probíhat mírně a konstruktivně. Žádné sarkastické a jízlivé poznámky nepomohou zlepšit daný problém. Abychom zachovali větší objektivitu, vyplatí se nám revize rozložit mezi více lidí nebo člověka zodpovědného za revizi často měnit. S periodickým opakováním kontrol od začátku vývoje bychom měli zajistit hladký a spokojený průběh vývoje celé aplikace.