Nahoru
 

Záleží na tom, co říkáte, stejně jako na tom, jak to říkáte

Všichni známe tu situaci, kdy někomu něco řekneme s dobrým úmyslem, ale druhá strana to pochopí docela jinak a také podle toho zareaguje. Tak se může v nejhorší situaci stát, že někoho neúmyslně urazíme, i když to vlastně myslíme dobře.

Proč se to děje? Dle mého názoru je to hlavně proto, že posluchač není naladěný na stejnou vlnu. Navíc, pokud sdělujeme něco, co víme, že druhý obtížně přijímá, musíme mu dát více času na pochopení.

Nejlepší strategie při jakékoliv konverzaci je vcítění se do druhého (tzv. empatie). To se samozřejmě snáz říká, než doopravdy dělá. Zvláště obtížné jsou situace, kdy jsme na někoho naštvaní. Přesto se vyplatí udržet emoce na uzdě. Není potřeba jednat útočně, abychom si dokázali, že máme pravdu. Stačí se chovat tak, abychom v první řadě vyřešili daný problém.

Nesnažte se vyhrát hádku za každou cenu

Představme si situaci, kdy máme problém, že po nás náš šéf chce udělat nové financování projektu, které vymyslel. Po přečtení jako odborníci uvážíme, že nové financování je napsáno amatérsky a špatně. Většina lidí by automaticky vtrhla za nadřízeným a začala mu říkat, co všechno je špatně a proč to neudělat. Jelikož to byl jeho nápad, je dost pravděpodobné, že ho tím spíše naštveme, nežli přesvědčíme a on začne bránit svůj projekt. Tím vznikne hádka. Vždy, když máme na výběr, mezi tím uznat svou chybu a dokázat svou pravdu, tak se skoro každý vrhne na dokazování své pravdy. V této situaci je proto dobré vyzkoušet jinou cestu.

Problémy je vždy lepší řešit v klidu
Obrázek 1: Problémy je vždy lepší řešit v klidu

Můžeme se zamyslet nad tím, proč vlastně šéf chtěl změnu. V nejlepším případě můžeme vymyslet něco, co bude přinášet výhody oběma stranám. Místo toho, abychom ho konfrontovali stylem „Vaše financování je špatně, protože…“ může být lepší začít takto: „Vím, že jste chtěl zavést tuto změnu kvůli tomu a tomu a chápu vaše rozhodnutí tak učinit. Ostatně měl jsem si toho sám všimnout dříve a navrhnout něco podobného. Mám tu sebou pár návrhů, jak financování vylepšit ještě více…“.

Tento postup při dohadování a vyjednávání lze samozřejmě využít i jinde než v businessu. Dovolím si tvrdit, že v osobním životě se s tím setkáváme daleko častěji. Klíč k úspěchu je pochopení jednání druhých. Vyhneme se tím spoustu nepříjemnostem.