Nahoru
 

Zkuste programovat, je to skvělé

Hned na úvod prozradím, že naučit se základy programování není vůbec těžké. Stačí vám, abyste věděli, co to znamená sčítat, odčítat, násobit a dělit a pochopit některé jednoduché věci jako třeba, že pokud řádek 'Console.WriteLine(„Ahoj“);' vypíše „Ahoj“, tak že řádek 'Console.WriteLine(„Dobrý den“);' vypíše „Dobrý den“.

Samozřejmě k tomu, aby z vás byl profesionální programátor musíte umět daleko více, ale na začátek toho nemusíte znát moc.

Informační technologie (neboli IT) je všude kolem nás. Každý má v kapse chytrý telefon, umí používat počítač nebo zapnout pračku. Dokonce už i zubní kartáčky se dělají „chytré“ a mohou vás kontrolovat, zda si čistíte zuby pravidelně. Porozumět alespoň v úplném základu, jak tyto věci fungují, zvětší váš všeobecný přehled v tomto světě opravdu o hodně, protože počítače (někdo, kdo už je v IT zaběhlý, tak nechť mi prosím odpustí takto nepřesný výraz) nás obklopují všude. Proč tomu tak je?

Vzpomeňte si, jak vás na základní škole (nebo možná už ve školce) učili sčítat, odčítat násobit a dělit. Ze začátku vám to šlo poněkud pomaleji, ale když jste na to přišli, už to šlo o poznání rychleji. Nyní si představte, že byste uměli tyto operace ne dvakrát ani třikrát rychleji, ale milionkrát rychleji (ve skutečnosti ještě daleko více než to). Nebylo by to úžasné? Navíc by ani nezáviselo na tom s jak moc velkými čísly počítáte. Přesně toto nám umožňují počítače. Dovolují nám využívat jejich ohromnou výpočetní sílu a jelikož má skoro každý z nás nějaký notebook nebo desktop a nástroje pro vývoj jsou zadarmo (samozřejmě ne všechny), tak kdokoliv může zkusit programovat. Jedinou vaší investicí bude čas.

Obrázek č. 1: Není to tak těžké, jak se na první pohled zdá
Obrázek č. 1: Není to tak těžké, jak se na první pohled zdá

Pokud navíc věnujete psaní kódů více času, zjistíte, že práce programátora spočívá v tom, že musí umět vyřešit nějaký problém v obecné rovině. Pro představu uvedu jednoduchý příklad (až moc jednoduchý, ale jde o princip). Dostanete za úkol vytvořit aplikaci, která má spočítat příklady jako

 2 + 2 = 4
3 + 4 = 7
12 + 36 = 48.

V podstatě jde o to sečíst dvě čísla. Programátor tedy napíše takový program, který bude schopný sečíst jakákoliv dvě čísla x + y. Udělá tedy jistou abstrakci nad problémem, aby byla aplikace schopná řešit všechny příklady tohoto typu. Tato ukázka je samozřejmě triviální, ale když se dostanete ke složitějším problémům, tak se tato „zvýšená obecnost řešení problémů“ velice vyplatí. Navíc pak budete lépe řešit i problémy každodenního života.